Wanneer plant ik een boom? 

Het ideale moment om een boom aan te planten is gedurende de herfst- en wintermaanden. Concreet zijn dit de maanden november tot en met maart. Om de boom al de kans te geven zich aan te passen aan de ondergrond is het aangeraden om eerder in het begin van deze periode te planten. Best plant je ook geen boom bij hevig vriesweer omdat het dan zeer moeilijk is om een put te maken. Door de klimaatverandering die er momenteel voor zorgt dat de winters milder zijn zal het plantseizoen ook opschuiven. Hierdoor zal de ideale plantdatum eind november begin december komen te liggen.

Welke boom kiezen? 

In tegenstelling tot struiken hebben bomen een vrije stam. Het begrip laagstam, halfstam of hoogstam wordt voornamelijk gebruikt bij fruitbomen en refereert naar de stamhoogte, dit is de hoogte waarop de kruin wordt gevormd. Laagstammen hebben een vrije stam van 40-60 cm dikte. Laagstamfruitbomen blijven klein en zijn daarom geschikt voor kleine tuinen of voor intensieve teelt. De bomen zijn snel vruchtbaar. De keerzijde van de medaille is dat de bomen niet langlevend zijn. De bomen worden best voorzien van een permanente steunpaal. Halfstammen hebben een vrije stamhoogte van 140-160 cm. De boomvorm is een tussenvorm tussen laagstam en hoogstam. Het zijn bomen met medium groeikracht en het duurt daarom ook wat langer vooraleer de boom vruchtbaar is maar deze vorm is vooral handig i.v.m onderhoud (maaien) omwille van de vrije ruimte rond de stam. De boom kan dus als solitair aangeplant worden terwijl deze toch geen mastodont vormt en dus meer beheersbaar blijft voor wat betreft pluk en onderhoud. De hoogstamfruitboom heeft een vrije stam van 180-220 cm. De klassieke hoogstamfruitboom is zeer groeikrachtig maar wordt wel meer dan 100 jaar oud. Afhankelijk van de soort of variëteit dient een plantafstand van 8-12m te worden aangehouden. Bij sommige soorten en rassen duurt het wel tot 10 jaar eer de vruchtbaarheidsfase intreedt. Deze boom is dus een investering voor de toekomst.

Hoe plant ik een boom aan?

Elke boom is anders. Daarom is het belangrijk om een plantgat op maat te maken voor elke boom die je wilt planten. Hierbij volg je best een paar algemene regels. Om te beginnen moet kijk je best naar de wortels van de boom die je wenst te planten. Graaf bij voorkeur een gat dat driemaal zo breed en tweemaal zo diep is als deze wortels. Zo ontstaat er aan elke kant voldoende ruimte zodat de boom zich later kan zetten. Na het uitgraven breek je best de grond wat in kleinere brokjes met de spade. Houd de boom vast zodat de wortels net onder het oppervlak zouden komen te zitten.

Soms kan je aan de stam van de boom zien hoe diep deze geplant was bij de kweker. In dit geval kan je de boom enkele cm hoger planten dan deze markering. De boom zal uiteindelijk iets zakken na de aanplant. Vul de put met de brokjes grond. Tijdens het vullen kan je de boom eventueel lichtjes schudden zodat al de grond mooi tussen de wortels komt te zitten.

Als laatste stap moet je de grond goed aanstampen. Ga hierbij niet al te bruusk te werk zodat de wortels niet beschadigd raken. Probeer de boom zo recht mogelijk in de grond te steken. Door het aanstampen kan het zijn dat deze iets scheef komt te staan, maar dit is meestal nog te corrigeren.

Het is een algemene regel dat je laagstam bomen (2 meter hoog) nooit dichter dan 50cm van de perceelsgrens mag planten. Grote bomen moet je minstens op 2 meter afstand zetten van de perceelgrens. Vanaf het moment dat de bomen die je wil aanplanten bestaan uit zeer grote bomen en de zone een diameter van 6 meter heeft, ben je dikwijls verplicht om een vergunning aan te vragen. Informeer dus goed bij je gemeente.

Ik ben overtuigd en wil planten. Waar haal ik m’n bomen?

Meer informatie